Forside

Der kan være mange grunde til at gå i psykoterapi

Det kan f.eks. være angst, tristhed, uro, søvnløshed, tankemylder. Det kan være problemer i familien, parforholdet, på jobbet. Det kan være de større eksistentielle spørgsmål, der presser sig på, hvor der melder sig følelser af meningsløshed, tomhed, håbløshed. Det kan også være, at din impuls til at opsøge en psykoterapeut ikke lige lader sig definere.

Uanset hvad det er, der gør, at du henvender dig til mig, vil du opleve en respekt, empati og støtte fra mig i din aktuelle situation. Det er et bærende element i terapien hos mig, at du føler dig rummet som den du er. Det er min overbevisning og erfaring, at forandring og heling af gamle traumer sker, når vi føler os trygge og modtagelige for den kontakt, som jeg kan tilbyde som psykoterapeut.

Gennem et psykoterapeutisk forløb vil man komme til at forstå sig selv, forstå andre og forstå de relationer, man er i på en ny måde. Man vil komme til at opleve et større mod til at skabe sin plads i relationer, både de nære, professionelle og mere perifere. Man vil komme til at mærke en sindsro, fornyet håb og fornyet handlekraft til at agere mere frit og med større integritet i sit liv. 

I princippet kan alle have gavn af psykoterapi. I den terapeutiske samtale går vi nemlig ind i et rum, hvor vi får taletid til mange af de følelser og tanker, som ikke kommer op til overfladen i hverdagslivet. Det er min overbevisning, at det altid vil være en berigelse i livet at tage de spadstik dybere en gang imellem. 

Du er velkommen til at kontakte mig for nærmere afklaring inden, du beslutter dig for et evt. terapiforløb. Se kontaktoplysninger her.