I mindfulness-terapi lærer du at blive din egen bedste ven i stedet for at være din egen værste fjende. Du lærer, at ved at begynde at forlige dig med, hvordan du har det,  faktisk vil opleve den forandring, som du længes efter.

I mindfulness-terapi bliver du trænet i

  • ikke at (for)dømme dig selv (dine følelser, tanker)
  • ikke at blive revet med af dine automatiske følelser, tanker og fornemmelser

Når du træner det opnår du

  • en større grad af frihed til at reagere konstruktivt og med større bevidsthed, når du er presset
  • bevidsthed om at vælge, hvor meget energi og opmærksomhed, du ønsker at give det, der aktuelt foregår i dig
  • en styrket evne til bedre at rumme de forstyrrende følelser og tanker, du måtte have
  • en styrket evne til at berolige dig selv og i det hele taget leve et mere afbalanceret og meningsskabende liv

Den vigtigste pointe i mindfulness-terapi-træningen er:

Psykologisk sundhed og velvære er ikke afhængig af tankernes og følelsernes
indhold, men af selve vores forhold til, at vi har det, som vi har det