Du synes, du har al mulig grund til at være lykkelig. Du har, hvad du har brug for. Du har ikke noget at klage over….MEN…

lykkefølelsen udebliver. Det er som om, der er noget der mangler. Du går faktisk og bliver mere og mere trist, urolig og bange.

Det kan være, at du som så mange mange andre i den vestlige verden har mistet forbindelsen til din eksistens på et dybere plan. At der måske nok sker udvikling. At du nok har, hvad du har brug for materielt. At du nok har en god familie. Godt job, sød kæreste, gode venner o.s.v. Men alligevel har følelsen af, at der mangler noget. Og du tror, at det må så være sådan. At det kan ikke være anderledes. Der opstår meningsløshed, håbløshed, depression, angst, stress o.s.v. Hvilket du måske så søger behandling for. Du går til psykolog for at lære at tænke positivt. Du får lykkepiller for at blive glad igen. Du er besat af tanken om den perfekte krop, som du har fuld kontrol over. Du har et belastende forhold til mad, alkohol, sukker. Er kærlighedsafhængig o.s.v. Altsammen kan det være udtryk for, at du vender dig bort. Du løber væk fra det. Vil ikke se “noget” i øjnene. Er det ensomheden, er det angsten, er det utilstrækkeligheden, er det …..? Alle har vi noget, vi har svært ved at se i øjnene. Alle har vi impulsen til at vende det døve øre til. Vende os bort. Men hvad sker der, hvis vi bliver stående? Lader det komme? Ser på det? Det er det, vi gør i den personlige samtale.

I den personlige samtale stikker vi ind bagved det ydre. Ind bagved din eksistens på et dybere plan. Vi fører samtalen videre, som Søren kirkegaard startede, og som siden har etableret sig som en filosofi, der i den vestlige verden spiller en stor rolle for den måde mennesket forstår sig selv og verden på.

Vi kigger ind i eksistensen i stedet for at vende os bort. I stedet for at løbe bort fra den. Fra f.eks. det faktum, at vi alle skal dø. Det faktum at angsten er et ansigt, vi alle støder på. Uanset hvor stærke, vi ellers måtte fremstå. Vi ser det i øjnene, at vi har valg, at vi har ansvar, vi har muligheden for at skabe og forme vores identitet, vores liv, at vi kan vælge vores selvforståelse, vores måde at forstå og møde andre på o.s.v. Vi ser det i øjnene, erkender det og stiller os åbne. For eksistensen.

Det er meget transformerende at møde det, der er istedet for at stille alt muligt op for at forandre det. Det at møde det, der er, er forandrende i sig selv. Et begreb som anvendes indenfor gestaltterapien, som bl.a. står med et ben i eksistensfilosofien, beskriver det som Forandringens Paradoks.

Jeg har siddet med klienter i næsten 10 år, og det slår mig igen og igen, hvordan eksistensen på det dybere plan, de eksistentielle grundvilkår, igen og igen spiller ind og sætter sig som en kløe, en eksistentiel kløe, som den amerikanske forfatter, eksistentiel psykiater Irvin D. Yalom kalder det. Og jeg oplever, hvordan det kan “klø” helt fra teenagepigen, ja det mindre barn, der stiller de voksne spørgsmål om, hvad der sker efter døden og til den ældre, der om nogen er konfronteret med eksistensen her, hvor der ikke er helt så meget sand i timeglassets øverste del, som der har været.

Jeg oplever igen og igen, hvilken lettelse det er f.eks. at italesætte f.eks. sin egen dødelighed, at italesætte følelsen af at være alene eller ensom, selvom der måske er mange mennesker i ens liv. Jeg oplever, hvordan det er at italesætte sin skræk for at miste, for selv at dø, blive syg, at italesætte sin følelse af meningsløshed, mangel på tillid, tro, evne til at mærke og balancere i kærligheden, i livet, i sig selv, med andre mennesker er helende og forandrende.

At mærke os selv helt ind til den eksistentielle kerne oplever jeg igen og igen have dybt transformerende virkning og jeg oplever, hvordan det giver adgang til at leve livet mere intenst og med større mening. Ikke at livet nødvendigvis bliver nemmere, men mere meningsfuldt, med større indre fylde. Og jeg tror, at når alt kommer til alt, er meningsfuldheden den, der får os til at stå op til dagen, dag efter dag, lade os gribe af den og begribe den igen og igen.

Du er velkommen til helt uforpligtende at kontakte mig. Priser og Kontaktoplysninger her