Der kan være mange grunde til, at man opsøger parterapi. Det kan være en fastlåst situation i relationen og behovet for at at få løsnet op for følelser, der er i klemme. Det kan også være et behov for sammen at udvikle forholdet og skabe mere bevidsthed både omkring dig selv og forståelsen af din partner.

I terapien kan I arbejde med de problematikker, der er opstået i jeres forhold i en neutral ramme med mig som udenforstående. I terapien får I støtte til begge at komme til orde og til at lytte til hinanden. Der vil være fokus på de følelser, som I hver især sidder med, og jeg vil hjælpe jer med at finde ud af, hvordan I hver især tager ansvar for egne følelser, forventninger og adfærd i forholdet.

Det er i sårbarheden og når vi tør vise den, at vi kommer tæt på hinanden og kan genetablere den intimitet og et nærvær, som er gået tabt i relationen. Ud fra en antagelse af, at alle mennesker har et grundlæggende behov for at føle sig set og hørt, lægger jeg vægt på at hjælpe jer med at etablere et nærvær i mellem jer, hvor I kan komme til at føle jer så trygge og respekterede af den anden, at I tør vise de sårbarheder, som I hver især har. Så I kan komme tættere på hinanden igen.

Parterapi er for dig og din partner/ægtefælle/kæreste. Det kan også være for vennepar, søskende, familiemedlemmer.